Management rapportages

Waar kunnen we verantwoord besparen?  Wat is de verhouding tussen productieve en niet-productieve uren? Hoe kunnen we de productiviteit beïnvloeden? Zet ik mijn personeel wel optimaal in? Wat kost onze flexibiliteit ? Wat levert management development ons op? Hoe vergroten we de interne mobiliteit? Wat is de beste investering op dit moment?

Tijdig & juist
Om snel en actief te kunnen acteren op ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie is tijdige en juiste managementinformatie essentieel.

Vanuit haar ruime ervaring met (project)management in ziekenhuizen, overheden en zakelijke dienstverlening weet Boom & Bos hoe belangijk het is om snel te kunnen beschikken over adequate stuurinformatie.

Méér dan webportaal...
En dat is meer dan een webportal met rapportagekubussen over de inzet, instroom en uitstroom van personeel of een 'dashboard met financiële meters'.

Boom & Bos beschouwt stuur- en managementinformatie als een proces en niet als een IT-product of tool.

Beproefde methodiek
Vanuit die achtergrond ontwikkelde Boom & Bos een rapportage methodiek die eenvoudig toepasbaar is in iedere mensintensieve organisatie, ongeacht de bestaande IT-pakketten, HR- en salarissystemen en ERP omgevingen.

Management rapportage

Lees de praktijkcase Zorgcombinatie Noorderboog >