Finance & logistiek in de zorg

Financiën en logistiek zijn nauw verweven functies in een ziekenhuis. Veel financiële vraagstukken hebben een logistieke component en vice versa. Dat is de reden waarom Boom & Bos deze terreinen beide meeneemt in haar aanpak als het gaat om het optimaliseren van processen.

Bespaar tot 25% op het betaalproces
Een middelgroot ziekenhuis betaalt al snel 40.000 facturen per jaar. In samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) ontwikkelde Boom & Bos een methodiek om het crediteurenproces te vereenvoudigen. Hierdoor zijn aanzienlijke besparingen mogelijk op de administratieve lasten en de overhead. En ontstaat er meer tijd en aandacht voor patiëntenzorg. Lees hoe het werkt bij ASz > 

Voorraadbeheer OK
In de operatiekamer mag niets fout gaan. De inspectie stelt dan ook hoge eisen aan het voorraadbeheer op de OK. Dat geldt zeker voor de traceerbaarheid van implantaten.  
OK lamp ziekenhuis
Een goed voorraadbeheer houdt niet op bij de deur van de OK. Ook de processen van inkoop, logistiek en magazijn zijn van invloed op een goed en efficiënt voorraadbeheer. De ervaring leert dat een ziekenhuis met het optimaliseren van het voorraadbeheer in deze bredere context minder risico's loopt. Bovendien vallen er flinke besparingen te realiseren. Lees meer > 

verband zorg ziekenhuis

10% besparen op logistiek
In opdracht van het Albert Schweitzer ziekenhuis ontwikkelde Boom & Bos een methodiek om de kwaliteit van de logistieke keten te verhogen en besparingen te realiseren. De kern bestaat uit een gedegen procesanalyse en -optimalisatie van de gehele logistieke keten. Meer over ASz en logistiek >

Meerjarig bedrijfsplan
De eenjarige begrotingscyclus schiet vaak tekort waar het gaat om het vertalen van ambities in activiteiten en middelen. Boom & Bos ontwikkelde in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis een methodiek om met meerjarige Bedrijfsplannen de planning en control cyclus te optimaliseren. Het resultaat: Meer focus op kwalitatieve zorg. Lees meer >


Meer weten? Bel Pieter Paauw, Senior Projectadviseur Organsiatie op orde,
06 14 65 84 77 , pieter.paauw@boomenbos.com