samen investeren samen realiseren

Onze investering in uw organisatie

U herkent het vast: dat project dat maar niet goed van de grond wil komen. Of het programma waarvan iedereen in het ziekenhuis vindt dat het toch eigenlijk snel moet worden ingevoerd. Maar ja... wie gaat het doen? En hoe?

De aanpak: samen realiseren
Boom & Bos heeft jarenlange ervaring in het succesvol ondersteunen van strategische en organisatorische verandertrajecten en procesverbeteringen in de bedrijfsvoering (finance, logistiek, ICT, planning & control). Zo ontwikkelde Boom & Bos een effectieve en ondernemende aanpak om projecten en programma's vlot te trekken en tot een goed resultaat te brengen. In de afgelopen jaren heeft Boom & Bos samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis deze aanpak succesvol toegepast.

Het aanbod: wij investeren vrijblijvend
Wij investeren graag in duurzame relaties. Ook met uw organisatie. We investeren tijd en menskracht in een project of programma waarvan u op voorhand nog niet weet of en hoeveel het uw organisatie gaat opleveren. Wij maken samen de inschatting, bouwen een stevige en behoedzame  business case en bepalen/analyseren de haalbaarheid van het project. Onze adviseurs doorlopen in nauwe samenspraak met uw eigen mensen dit traject in maximaal 6 weken en leveren een projectplan, met financiële doorrekening, op. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Zelf aan de knoppen
Daarna kunt u een reële inschatting maken of het project ook daadwerkelijk tot een verbetering en/of besparing gaat leiden en of het u waard is daarop door te pakken. De keuze is aan u. Mocht u tot implementatie over willen gaan, dan doet Boom & Bos graag een vrijblijvend voorstel voor de ondersteuning hierbij. U blijft bij de implementatie zelf  aan de knoppen draaien, wij helpen u in de regievoering.

In tijd en menskracht
Wij doen dat door mensen bij elkaar te brengen, weerstanden te benoemen en weg te nemen, goed te luisteren naar alle betrokkenen en de opdracht en verantwoordelijkheden scherp te stellen. Zo maakt een project een (door)start vanuit een stevige positie en focus op de te bereiken resultaten. In de uitvoering bewaken  we de voortgang  en de kaders. We realiseren projecten sámen met u en uw mensen.

Meer informatie
Bel naar Pieter Paauw, Senior Projectadviseur Organsiatie op orde, 06 14 65 84 7706 14 65 84 77 , pieter.paauw@boomenbos.com

praktijkvoobeelden bij het ASz

pieter paauw
Pieter Paauw

wilco van duivenbode
Wilco van Duivenbode

Wij komen ze vaak tegen: (afdelings-overstijgende) projecten die maar  niet goed uit de startblokken komen. Omdat de opdracht niet helder is geformuleerd, het projectplan niet scherp is, de verantwoordelijk- heden niet duidelijk zijn belegd... er zijn legio voorbeelden van projecten en programma's die zijn ingezet omdat ze het ziekenhuis kosten besparen of een beter rende- ment opleveren. Maar die ondanks de goede bedoelingen vastlopen en daardoor eerder geld kosten dan dat ze opleveren. En dat is jammer.

 

Boom & Bos heeft jarenlange ervaring in het succesvol ondersteunen van strategische en organisatorische verandertrajecten en procesverbeteringen in de bedrijfsvoering (finance, logistiek, ICT, planning & control). Zo ontwikkelde Boom & Bos een effectieve en ondernemende aanpak om projecten en programma's vlot te trekken en tot een goed resultaat te brengen. In de afgelopen jaren heeft Boom & Bos samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis[1] deze aanpak succesvol toegepast.[1] Nr 1 in de AD Top honderd ziekenhuizen in 2013