Leren & Groeien

Leren & groeien

Aanpak
Bij Boom & Bos zijn we wars van een instrumentele benadering. We vertrekken niet vanaf een vooraf bepaalde werkwijze maar vanuit de dialoog met de persoon. Op basis van dit gesprek wordt een programma op maat samengesteld.

Zelf aan de slag
Persoonlijke ontwikkeling is een kunstwerk. Dit kunstwerk kent maar één kunstenaar en dat ben je zelf. Wij bieden ervaren en seniore ondersteuning, we nemen het kunstwerk niet van je over.

Realiseren
We hebben een passie voor resultaat. Dit betekent dat we ondersteunen en stimuleren tot het afgesproken resultaat is bereikt.Niet korter, niet langer.

Visie

De arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Loyaliteit in ruil voor zekerheid heeft plaatsgemaakt voor wederzijds consumentisme: de werkgever en werknemer benutten elkaar zolang het zo uitkomt. Dit vraagt veel van de werkgever en de werknemer. De scheidslijnen worden vager (opkomst ZZP'ers) en de momenten van bezinning en verandering nemen spectaculair toe.

Zingeving
Ondertussen blijven werk, collega's en de werkomgeving belangrijke factoren in het leven. Niet alleen materieel, maar ook als het gaat om zingeving en voldoening.

Kunstwerk
Je werkzame leven vormgeven –en die periode duurt voor de meesten van ons steeds langer– is een kunstwerk. Daarbij is soms onafhankelijke en deskundige ondersteuning gewenst.

Scherpe doelen
Vaak weet je wel waar het naartoe moet, maar hoe kom je daar? Boom & Bos helpt je je doelen scherp te krijgen en te realiseren