Loopbaan: (her)oriëntatie

De loopbaan ontwikkelt zich zelden in een rechte lijn, allerlei ontwikkelingen maken het loopbaanpad soms grillig en onvoorspelbaar.

Talenten en passies
Organisaties veranderen, maar ook in het persoonlijk leven en de persoonlijke ontwikkeling kom je soms voor verrassingen te staan. Meestal ben je prima in staat om zelf met behulp van je directe omgeving je persoonlijke aspiraties en je werk in balans te houden. Soms lukt dit ook niet, je loopt vast in je werk, of je komt er na jaren achter dat je wel heel ver bent afgedwaald van je eigenlijke talenten en passies.

Maatwerk
Wij hanteren hierbij geen standaard aanpak, maar richten een maatwerktraject in op basis van een gedegen kennismaking & intakegesprek. Uiteraard maken we daarbij alleen gebruik van professionele ondersteunende methoden en technieken, waaronder indien gewenst, gevalideerde assessments.

Nieuw perspectief
Is dat het geval, dan komt het er op aan dat je de situatie onder ogen ziet en gaat werken aan een nieuw perspectief. Daarbij is ondersteuning vaak gewenst; waar liggen de eigenlijke talenten en passies, hoe kan je deze vertalen naar de arbeidsmarkt? Kan ik binnen de eigen organisatie de gewenste ontwikkeling realiseren?

training