Loopbaanvraagstukken: nieuw werk

Ook bij outplacementtrajecten gaat het bij Boom & Bos om het realiseren van de verandering, in dit geval van een nieuwe baan. Uit ervaring weten we dat het activeren van de kandidaat voorafgegaan wordt door het verwerken van het verlies van de vertrouwde baan en veel verworvenheden, zekerheden en emoties die daar bij horen. Daar nemen we de ruimte voor, maar houden onze blik wel gericht op het doel: het realiseren van nieuw passend werk.

Maatwerk
Wij hanteren hierbij geen standaard aanpak, maar richten een maatwerktraject in op basis van een gedegen kennismaking & intakegesprek. Uiteraard maken we daarbij alleen gebruik van professionele ondersteunende methoden en technieken, waaronder indien gewenst, gevalideerde assessments.

Het traject
Elementen die een traject kunnen worden ingezet zijn:

Zicht op waarden in werk
Disfunctionele opvattingen herkennen en aanpakken
Verbeelding & realisme: zoekrichting & plan van aanpak
Professioneel netwerken (w.o. internet & sociale netwerken)
Opstellen persoonlijk profiel
Gesprekvaardigheden
Presentatievaardigheden
Zoekstrategieën voor de ervaren professional

foto

Werkwijze
Een persoonlijke benadering en de individuele verantwoordelijkheid staan centraal in onze werkwijze. Zacht op de persoon, doortastend op de belemmeringen. Waar gewenst en mogelijk zetten wij onze eigen netwerken in om het gewenste doel te realiseren. Daartoe werken wij samen met ervaren en gecertificeerde loopbaancoaches van Noord tot Zuid Nederland