Managed services: in-, door- en uitstroom

De arbeidsmarkt is bijzonder dynamisch. Grootschalige uitstroom vindt de komende jaren plaats als gevolg van de sterk vergrijzende beroepsbevolking. En door de ontgroening wordt de arbeidsmarkt krapper.

Groei & krimp
Organisaties krimpen, groeien, fuseren en reorganiseren. Gebeurtenissen die in combinatie met een zeer dynamische arbeidsmarkt veel vragen van de HR afdeling van de organisatie.
Het is ook vaak het moment waarop er intensief wordt samengewerkt met externe partners: werving & selectie bureaus, uitzendbureaus of outplacementbureaus bijvoorbeeld.

Juiste aansturing
Het is onze ervaring dat er veel goede bureaus zijn maar dat het verschil tussen doelen realiseren en net niet realiseren, gemaakt wordt door de juiste aansturing. Het uitbesteden van deze aansturing, al dan niet in combinatie met programmamanagement, noemen wij managed services.

Meetbare resultaten
We spreken vooraf heldere en meetbare resultaten af en sturen op transparante wijze samen met de opdrachtgever.