08mei2016

Inventarisatie Compensation & Benefits voor Riwal international (16 landen) opgeleverd

01okt2013

Ziekenhuis Dordrecht beste van het land Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is volgens het AD het beste van Nederland. Het ziekenhuis staat op de eerste plaats in de Top 100 die de krant heeft samengesteld op basis van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en medische richtlijnen.Het ziekenhuis heeft vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Het stond in 2011 nog op de 54e plaats van de lijst en stoomde vorig jaar op naar plaats 9. Pluspunten zijn onder meer dat relatief weinig patiënten een tweede keer geopereerd moesten worden vanwege complicaties en dat complexe operaties vaak door ervaren medische teams worden uitgevoerd. De winnaar van vorig jaar, het Meander MC in Amersfoort, staat ditmaal op de 7e plaats.Directie, artsen en medewerkers van het Albert Schwiezer ziekenhuis zijn ''enorm trots'' op het resultaat, laat het ziekenhuis weten. ''We spannen ons al jaren in voor optimale kwaliteit, veiligheid en patiëntvriendelijkheid, maar van deze plek in de Top 100 kun je eigenlijk alleen maar dromen'', reageerde bestuursvoorzitter Pier Eringa. Bron: Algemeen Dagblad

19apr2013

Ingrijpende en langlopende operatie leidt tot kostenbesparing en kwaliteitsverhoging

Boom & Bos ondersteunt Albert Schweitzer ziekenhuis bij invoering locatie profielen

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) voert momenteel een pakket aan maatregelen door waarmee de zorgactiviteiten opnieuw worden verdeeld over de locaties. Door een herbelegging van het zorgaanbod krijgen de 2 ziekenhuizen in Dordrecht en de vestigingen in Sliedrecht en Zwijndrecht hun eigen specialisaties en gezicht. Hiermee zorgt het ziekenhuis dat zij, ook op de lange termijn, kan blijven voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Zo blijft het ASz een toekomstbestendige organisatie die de belofte van een hoogwaardige, topklinische zorginstelling blijvend kan waarmaken. Bovendien levert de hele operatie een doelmatigheidsverbetering op.

23jan2013

DeRotterdamseZorg.nl > Strategische personeelsplanning in de praktijk

Tijdens het congres Arbeidsperspectieven in de zorg van morgen, georganiseerd door DeRotterdamseZorg.nl, verzorgden het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Boom & Bos een praktische workshop over de inzet van strategische personeelsplanning in de praktijk.

15nov2015

Uitgave Publicatie Wending 

Ervaringen met transities in werk in de culturele sector en aanbevelingen voor werknemers, werkgevers en de betrokken ministeries.

19apr2013

Boom & Bos preferent partner voor het ASz

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft Boom & Bos gekozen als hoofdleverancier voor interim professionals bedrijfsvoering. Al een aantal jaren werkt het ASz tot volle tevredenheid samen met Boom & Bos aan de realisatie van verschillende projecten en voorziet het bureau in interim capaciteit op diverse functies.

Professionals in bedrijfsvoering
Momenteel ondersteunt Boom & Bos het ASz bij de herinrichting van de logistieke keten rondom de CSA en OK, de uitwerking en implementatie van de locatieprofielen, de implementatie van Clinical Assist en de inrichting van een nieuwe onderzoeksstraat in het Klinisch Chemisch Laboratorium. Ook levert het bureau interim ICT capaciteit en verzorgt zij de begeleiding en coördinatie van Prospectieve Risico Inventarisaties. Voor de ontwikkeling van haar strategisch personeelsbeleid heeft het ASz eveneens gekozen voor de expertise van Boom & Bos.

ondertekening raamcontract samenwerkingRaamcontract bekroning op nauwe samenwerking
Aan beide kanten bestond de behoefte de samenwerking in de afgelopen jaren ook voor de toekomst te borgen. Dit is de reden voor het ASz om met Boom & Bos een raamcontract te sluiten waarmee het bureau preferred supplier is voor het voorzien in tijdelijke projectleiders en -managers, interim management, consultancy, coachingstrajecten en interim ICT personeel.

De keuze van het ASz voor deze strategische samenwerking wordt vooral ingegeven door het onderscheidend vermogen van het Boom & Bos interim personeel. Zo is er in de aanpak van het bureau altijd sprake van samenwerking op de projecten; "we doen het samen". Daarnaast adviseert Boom & Bos niet alleen maar verzorgt en begeleidt zij ook de implementatie en uitvoering van projecten.

30jan2013

Albert Schweitzer ziekenhuis tijdens Jaarcongres Finance in de Zorg

Binnen de zorgsector staat het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor de consument centraal. Finance vervult een sleutelrol in de realisatie van kwalitatieve en betaalbare zorg. De financiële professional kan dit bewerkstelligen door financiële grip op zorgprocessen, het aanboren van alternatieve financieringsvormen en het creëren van een juiste balans tussen zorg en zakelijkheid kan de financiële professional. Maar hoe realiseer je dit in praktijk? Wat zijn de uitdagingen en reeds geboekte resultaten?