Over Boom & Bos

Boom & Bos is opgericht in 2008. Boom & Bos is een platform voor professionals die zaken - in samenhang - voor elkaar willen krijgen. Een passie voor het realiseren van plannen en voornemens bindt ons.

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak, waarbij we de klant/eindgebruiker en de operationele lijnverantwoordelijke als referentiepunt nemen. Wij stellen teams samen van partners en medewerkers van Boom & Bos, het management en professionals van de opdrachtgever rond het doel dat we gaan realiseren. Oog voor de organisatiecultuur, zicht houden op de belangen, rekening houden met mogelijke weerstanden? Uiteraard. Maar vooral samen aan de slag en de voldoening smaken van het samen behaalde resultaat.

Boom & Bos kent een BV structuur, waarbij alle medewerkers in meer of mindere mate eigenaar zijn van het bedrijf. De beloning is afhankelijk van het gerealiseerde resultaat van de groep en de individuele bijdrage.
Boom & Bos kent nauwelijks vreemd vermogen, wij zijn -ook financieel- onafhankelijk, dat geeft ons de mogelijkheid om ons met onze passie bezig te houden; het samen met onze klanten realiseren van uitdagende en aansprekende projecten.

Contact: Boom & Bos | Hoge Naarderweg 62 | 1217 AH | Hilversum | +31 (0) 30 800 75 10