Organisatie op Orde

Visie

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Klanten, medewerkers en maatschappelijke ontwikkelingen dragen bij aan de verandering van een organisatie.

De kunst is om deze impulsen voor ontwikkeling en verandering te richten en te koppelen aan de kern van de organisatie en de doelen die zijn gesteld. Dit vraagt om visie en daadkracht en het leidt tot vitaliteit en groei.

Storytelling
Bij het realiseren van de veranderingen binnen organisaties komt uiteraard techniek kijken; managementvaardigheden en veranderkundige vaardigheden. Boom & Bos kan de gewenste ervaring meebrengen. Maar veel wezenlijker is het om de mensen binnen de organisatie duurzaam mee te krijgen in de gewenste ontwikkeling. Daarbij is leiderschap en 'storytelling' van veel groter belang dan techniek en methodiek.

Duurzame ontwikkeling
Boom & Bos brengt het gereedschap mee, veranderkundig programma- en projectmanagement. We gaan graag met u in gesprek om met behulp van het aanwezige talent duurzame ontwikkeling te realiseren.

 Boom & Bos begint waar de strategieconsultant stopt: de implementatie.

Aanpak

Onze werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van resultaatgerichtheid en een scherp oog voor draagvlak binnen alle geledingen van de organisatie. Veranderen is meer verleiden dan afdwingen.

Hands-on
Wij zijn wars van een instrumentele benadering. Programma management is voor ons veranderingen realiseren die gedragen worden en duurzaam zijn, niet het louter uitrollen van een plan van aanpak.

Wij zijn hands-on 'meewerkende adviseurs' en sparringpartners voor de directie. Hierdoor ontstaan korte lijnen, effectiviteit en zinvolle communicatie.

Talent benutten
Wij ondersteunen en benutten het aanwezige talent binnen organisaties. Duurzame veranderingen worden gedragen door de eigen medewerkers en het management, niet door de externe en tijdelijke aanwezige professionals.

Wij ondersteunen tot het afgesproken resultaat is bereikt.
Niet korter, niet langer.