Oriëntatietraject

Gedurende drie tot vijf sessies dringen we door tot de kern van het zelfstandig ondernemen.
We vertalen het idee naar een concreet verdienmodel, de schoorsteen moet immers wel gaan roken.

Hoe krijg je trek in de schoorsteen?
In het traject besteden we veel aandacht aan  het formuleren van een helder en scherp aanbod richting de markt/klant. Wat gaat je klant nu eigenlijk van je kopen? En waarom? En tegen welke prijs?

Ook staan we in deze fase stil bij vragen als: word je hier gelukkig van? Is het ondernemerschap een manier van leven en werken die past bij jou?

Aan de slag of...
Aan het eind van het oriëntatietraject is je idee geland in de werkelijkheid.
Je bent nog enthousiaster geworden en hebt nu concrete handvatten om met de voorbereidingen op de start aan de slag te gaan.

Of je bent tot het inzicht gekomen dat je idee nog onvoldoende rijp is.