Regie op personeelsinzet

Zorg is mensenwerk. Immers mensen maken het verschil in de zorg. Juist daarom is het zo belangrijk de inzet van personeel goed te regisseren. Boom & Bos ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen op het gebied van strategische personeelsplanning, plannen & roosteren, het professionaliseren van uw flexbureau en het regisseren van uw externe inhuur.

Regie op inhuur
In opdracht van 10 samenwerkende Nederlandse ziekenhuizen werkte Boom & Bos mee aan een methodiek die een aanzienlijke kostenbesparing realiseert op de inhuur van zorgpersoneel. En die bovendien de regie terugbrengt op het aanvraag- en inhuurproces.
Lees meer over regie op inhuur bij 10 samenwerkende ziekenhuizen >

ziekenhuis gang

HR Management rapportages
Vanuit haar ruime ervaring met (project)management in ziekenhuizen, weet Boom & Bos hoe belangijk het is om snel te kunnen beschikken over adequate HR stuurinformatie. Vanuit die achtergrond ontwikkelde Boom & Bos samen met Zorgcombinatie Noorderboog een HR rapportage methodiek die eenvoudig toepasbaar is in zorginstellingen, ongeacht de bestaande IT-pakketten, HR- en salarissystemen en ERP omgevingen. Lees meer >

Professionaliseer uw flexbureau
Flexbureau's worden binnen zorginstellingen ingezet om externe inhuur terug te dringen en interne flexibiliteit te vergroten. De potentie van een intern flexbureau wordt vaak maar ten dele benut. De focus ligt vaak op het organiseren van de interne flex. De praktijk- ervaring van Boom & Bos leert dat het flexbureau als centraal punt in de zorginstelling veel meer kan betekenen voor de inzet van personeel. Bijvoorbeeld in het verlagen van de externe inhuur, het verder optimaliseren van de eigen flex. En het tegemoet komen aan de wensen van de interne (flex)medewerkers. Wilt u weten wat er bij u mogelijk is? Praat er eens over met de specialisten van Boom & Bos.

Personeelsplanning
De inzet en kosten van personeel vormen steeds meer een cruciale factor in de bedrijfsvoering in de zorg. Een goede strategische en tactische personeelsplanning brengt de zorginstelling in control. Dat is niet alleen relevant vanwege de kosten maar juist ook om het verschil te kunnen maken in de patiëntenzorg. En klaar te zijn voor marktwerking. De specialisten van Boom & Bos kijken bij het ontwikkelen van een goede personeelsplanning verder dan de afdelingsbehoeftes. Juist door een bredere scope te hanteren wordt de personeelsplanning efficiënter, beter bestuurbaar en de inzet van personeel duurzamer.

De inzet en kosten van personeel vormen steeds meer een cruciale factor in de bedrijfsvoering in de zorg. Een goede strategische en

tactische personeelsplanning brengt de zorginstelling in control. Dat is niet alleen relevant vanwege de kosten maar juist ook om het

verschil te kunnen maken in de patiëntenzorg en klaar te zijn voor marktwerking. De specialisten van Boom & Bos kijken bij het

ontwikkelen van een goede personeelsplanning verder dan de afdelingsbehoeftes. Juist door een bredere scope te hanteren wordt de

personeelsplanning efficiënter, beter bestuurbaar en de inzet van personeel duurzamer.

Meer weten? Bel Caren Post, 06 13 03 33 90. Of mail naar caren.post@boomenbos.com