Expertises

Boom & Bos ondersteunt organisaties en medewerkers bij het realiseren van hun voornemens. Dit kan allerlei vormen aannemen maar de passie is altijd dezelfde: samen realiseren. Boom & Bos richt zich op strategie implementatie en beweegt zich daarmee op het vlak van project- en programmamanagement.

Organisatie op orde

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Klanten, medewerkers en maatschappelijke ontwikkelingen dragen bij aan de verandering van een organisatie.

De kunst is om deze impulsen voor ontwikkeling en verandering te richten en te koppelen aan de kern van de organisatie en de doelen die zijn gesteld. Dit vraagt om visie en daadkracht en het leidt tot vitaliteit en groei.

Een leven lang ontwikkelen

De dynamiek in de samenleving en daarmee ook binnen bedrijven en organisaties is sterk toegenomen. We moeten baanzekerheid inruilen voor werkzekerheid. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers. Een leven lang leren zal het nieuwe normaal worden. Boom & Bos werkt graag mee aan de bouw van de infrastructuur om dit binnen en tussen sectoren te realiseren. Op dit moment doen wij dit in de culturele en creatieve sector met het werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling).

Ondernemen

Van baanzekerheid naar werkzekerheid betekent voor een groeiende groep professionals dat zij de keuze maken voor zelfstandigheid. Het werken in “de ik bv” is vaak bevrijdend en altijd uitdagend.

Boom & Bos partners delen graag hun ervaring met ondernemerschap. Wij doen dit op een methodische wijze met behulp van een programma waarbij we samen aan de slag gaan met het scherp krijgen van de marketing-mix van je onderneming. Het resultaat is een Pitch die staat als een huis.

Over Ons

Boom & Bos in het kort

Arbeidsmarktvraagstukken lopen als een rode draad door ons werk. In de polder wordt heel wat gepalaverd over arbeidsmarktknelpunten en mogelijke oplossingen. Het rapport Borstlap, het SER advies etc. Wij signaleren dat we feitelijk geleidelijk afscheid nemen van de verzorgingsstaat en toegroeien naar een participatie samenleving. Het beleid, de regelgeving, de mentaliteit , alles loopt achter bij de realiteit van werk. Wij smeden graag oplossingen voor concrete knelpunten en dragen zo bij aan het inrichten van een samenleving waarin werkzekerheid voor allen steeds dichterbij komt.

Cases

2021-09-22T18:22:42+02:00

Arbeidsmarkt Regio Rivierenland

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, veel diversiteit aan issues en uitdagingen. Eén van die uitdagingen betreft het communiceren met werkzoekenden en werkgevers die op zoek zijn naar personeel. WSP, UWV, Gemeente, vakbeweging spelen allemaal een rol, maar regie op communicatie met de belangrijkste stakeholders, te weten de zoekende werkgever en (potentiele) werknemer is vaak ver te zoeken. Boom & Bos ondersteunt Regio Rivierenland bij regie op heldere communicatie.

2021-07-22T22:48:08+02:00

Werktuig PPO

Platform ACCT is een organisatie die de door de Sociaal Economische Raad geïnitieerde arbeidsmarktagenda binnen de culturele en creatieve sector aanjaagt. Een belangrijk onderdeel van deze agenda richt zich op het blijvend professionaliseren van werkenden, vooral na afronding van het vakonderwijs.

2021-07-22T22:25:20+02:00

Prinses Máxima Centrum

Realiseer de instroom van de gewenste hbo-zorgprofessionals die nodig is voor de opening van het nieuwe Prinses Máxima Centrum (850 FTE).

2021-07-22T22:23:36+02:00

Koninklijke Luchtmacht

Begeleid de complexe transitie van de P&O organisatie naar haar nieuwe taak waarbij de bestaande talenten en competenties optimaal worden benut.