Is het voorraadbeheer op uw OK al oké?

 • Opdrachtgever:
  Albert Schweitzer ziekenhuis

 • Expertise:
  Organisatie op orde

 • Afgrond op:
  01-01-2004

De inspectie stelt hoge eisen aan het voorraadbeheer op de OK. Zeker voor implantaten geldt dat deze met 100% betrouwbaarheid moeten kunnen worden getraceerd. Voor én nadat ze zijn ingebracht in de patiënt. Maar er is meer; een goed en effectief voorraadbeheer kan besparingen opleveren die voor een middelgroot ziekenhuis oplopen tot € 150.000,- per jaar. Onder andere door lagere kapitaalslasten, minder personele inzet en vermindering van de verspilling door incourante voorraden.

Kritisch primair Proces

In de operatiekamer kan en mag niets fout gaan. Alle inspanning is er op gericht de risico’s voor de patiënt te minimaliseren. Om dit te waarborgen is onder meer een goed voorraadbeheer van belang. Met een goed voorraadbeheer kan een hoop geld worden bespaard. Door het voorkomen van incourante voorraden en het
minimaliseren van de werklast van het voorraadbeheer kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.

De OK voorraad in een breder geheel

Het goed beheren van de voorraad disposables, instrumenten en implantaten houdt niet op bij de deur van de OK. Ook de processen van inkoop, logistiek en magazijn zijn van invloed op een goed en efficiënt voorraadbeheer. De adviseurs van Boom & Bos hebben ervaring met het optimaliseren van het voorraadbeheer
op de OK in deze bredere context. Het gehele proces wordt geanalyseerd langs de thema’s bedrijfsvoering, ICT, logistiek en inkoop. Daarbij wordt bezien hoe de hoogte van de voorraad kan worden verminderd zonder afbreuk te doen aan beschikbaarheidseisen, onder andere door voorraadconsignatie en Vendor Managed
Inventory. Daarnaast wordt de vertaling van de voorraad en de -mutaties naar de financiële administratie aangescherpt. Deze aanpak leidt tot een sterke verbetering van de kostprijsbepaling. Ook wordt in kaart gebracht hoe het voorraadbeheer kan worden geautomatiseerd met behulp van track & trace oplossingen. Dit laatste opent de mogelijkheid naar een 1-op-1 registratie van implantaten in patiënten. Door het proces van verbetering voorraadbeheer in te bedden in het totaal van de logistieke keten, wordt het geheel verder geoptimaliseerd en neemt de werkbelasting af. Boom & Bos volgt hiervoor een stapsgewijs proces dat loopt van het in kaart brengen van de huidige voorraden en omloopsnelheid tot en met het onderzoeken van de meest effectieve wijze van assembleren van OK-netten.

Albert Schweitzer ziekenhuis

Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) heeft Boom & Bos de verbeter- mogelijkheden van het voorraadbeheer op de OK in kaart gebracht. Ook hier is gekeken naar de brede context in de logistieke keten. Het onderzoek heeft uitgewezen dat door procesverbeteringen het ziekenhuis minder risico’s loopt en door een geoptimaliseerd voorraadbeheer een jaarlijkse besparing valt te realiseren van ongeveer € 160.000,-. Gert-Jan van Heiningen van het ASz: ”Boom & Bos heeft voor ons de mogelijke verbeteringen in het voorraadbeheer en de hieraan gekoppelde financiële besparing in kaart gebracht. Hierbij is mij opgevallen dat zij niet naar een gewenste uitkomst toerekenen maar juist erg kritisch en terughoudend zijn als het gaat om het doorrekenen van de business case. Dat verhoogt de betrouwbaarheid.”

Voordelen

 • Minder voorraden op de OK
 • Wel volledige beschikbaarheid
 • Minder kapitaalslasten
 • Implantaten traceerbaar tot in de patiënt
 • Minder personele inzet voor tellen en aanvullen van voorraden

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.