Servicepunt Kunst & Cultuur i.o.v. van de Federatie Cultuur

  • Opdrachtgever:
    Federatie Cultuur
  • Expertise:
    Levenlang Ontwikkelen

  • Afgrond op:
    01-01-2004

De opdracht

Ontwikkel samen met UWV een passende dienstverlening voor de doelgroep met specifieke aandacht voor omscholing & training.

De achtergrond

De financiële- en de daarop volgende economische crisis vanaf 2008 heeft onder meer geleid tot een forse bezuiniging op de overheidsuitgaven ten behoeve van de sector Kunst & Cultuur. De verschillende overheden zijn sinds 2012 een structurele bezuiniging van ongeveer 500 miljoen euro per jaar aan het doorvoeren. In 2013 heeft het ministerie van OCW een projectsubsidie toegekend aan de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuursector (FC) om de directe gevolgen van ontslag van personeel werkzaam bij haar leden te verlichten door begeleiding en omscholing. Sinds mei 2013 is het Servicepunt Kunst & Cultuur operationeel. Zij heeft sindsdien ruim 700 personen ondersteund bij het vinden van nieuw werk binnen en buiten de Kunst- & Cultuursector Deze ondersteuning zal tot 2017 beschikbaar blijven. Het Servicepunt vormt een projectafdeling binnen UWV, met een eigen opdracht en werkwijze.

De aanpak

Samen met een UWV team dat reeds werkzaam was voor de media- en cultuursector een programma vastgesteld met veel aandacht voor praktische handvatten en (om)scholing. Vooral het uitdagen van de deelnemers om met een goed opleidingsvoorstel te komen werkt stimulerend. Deze aanpak leidt tot een snelle focus op mogelijkheden en toekomst.

De realisatie

Circa 800 deelnemers geven de dienstverlening van het projectteam een cijfer van 7,8; een mooi resultaat.

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.