Reorganiseren, inkrimpen en herinrichten

 • Opdrachtgever:
  Koninklijke Luchtmacht
 • Expertise:
  Organisatie op orde

 • Afgrond op:
  01-01-2004

De opdracht

Defensie en meer in het bijzonder het operationeel commando “De Luchtmacht” vroeg Boom & Bos om de transitie te begeleiden van de bestaande P&O organisatie.

De achtergrond

In het kader van een meerjarig Defensieplan waarbij er fors wordt gesneden in de ondersteunende diensten is er een forse reorganisatie van alle P&O diensten bij Defensie ingezet. Naast een reductie is er tevens sprake van herinrichten van taken. Ondersteunende functies zijn samengevoegd in een shared service center, beleid is centraal belegd in Den Haag en de P&O’ers binnen operationele commando’s richten zich steeds meer op de adviesrol aan de lijn.

De aanpak

Boom & Bos heeft samen met de projectleider en opdrachtgever een plan van aanpak opgeteld. Allereerst is de reductie en de ontvlechting van taken ter hand genomen. Baanonzekerheid en verandermanagement gaan immers niet goed samen. Met de nieuwe groep P&O managers en adviseurs is een intensief traject doorlopen gericht op het eigen maken van de nieuwe adviesrol.

De realisatie

De complexiteit van de opdracht is niet zozeer gelegen in de inhoud van de opdracht. Een grote organisatie binnen een nog groter geheel van meer dan 60.000 medewerkers, die operationeel zwaar onder druk werkt aan een ingewikkelde missie. Het is deze context die vraagt om een uitgekiende aanpak, waarbij vooral de aanwezige talenten en competenties binnen de organisatie worden benut.

 • De reductie opdracht is binnen de planperiode van 18 maanden afgerond.
 • De herinrichting van de P&O advies organisatie is binnen de planperiode van 1 jaar afgerond.
 • De transitie van een procesgestuurde stafdienst naar een lijngestuurde adviesdienst is nog in volle gang.

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.