Bijdrage aan de realisatie Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

  • Opdrachtgever:
    Prinses Máxima Centrum

  • Expertise:
    Organisatie op orde

  • Afgrond op:
    01-01-2004

De Opdracht

Realiseer de instroom van de gewenste hbo-zorgprofessionals die nodig is voor de opening van het nieuwe Prinses Máxima Centrum (850 FTE).

De Achtergrond

Kinderoncologie maakt enorme stappen, de overlevingskans is sinds de 70’er jaren sterk verbeterd. Een volgende stap in dit proces is het concentreren van de research naar, de behandeling van en een deel van de zorg voor kinderoncologie patiënten op een centrale plek in Nederland. Een uniek project dat in nauwe samenwerking tussen de beroepsgroep en de ouders van kinderen met kanker tot stand is gekomen. Het concentreren van zorg betekent ook het concentreren van het ervaren personeel. Het gaat om veelal dubbel gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam in academische ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. De transitie vond plaats in een periode dat deze professionals zeer schaars zijn en vanwege privéomstandigheden veelal niet staan te trappelen om te verhuizen.

De Aanpak

Het positioneren van het Prinses Máxima Centrum tussen de academische centra, als topzorg met een jonge flair was een eerste stap, gedragen door de prachtige missie van het centrum. Off-line en met grote inzet van verpleegkundigen die reeds waren overgekomen uit andere centra hebben we iedereen uit de doelgroep die dat met enige hulp wenste benaderd en op een persoonlijke wijze rondgeleid door het Centrum. Deze methode was effectief, maar niet afdoende. We zochten immers meer dan 600 professionals in een overspannen arbeidsmarkt. On-line recruitment op sociale media met behulp van een “werken bij” site en een speciaal ontwikkelde recruitment App met veel videomateriaal waarbij medewerkers op enthousiaste wijze nieuwe collega’s werven heeft een grote bijdrage geleverd aan het resultaat. In mei 2018 opende het Prinses Máxima Centrum haar deuren en is sindsdien niet meer weg te denken uit het zorglandschap van Nederland.

De realisatie

Er zijn in zes maanden meer dan 600 (zorg)professionals ingestroomd, een deel van deze groep was als (kinder)verpleegkundige nog onvoldoende toegerust voor het kinderoncologische deel van het vak. Deze groep is middels een door het centrum zelf ontwikkelde maatwerkmethode verder opgeleid. Boom & Bos was verantwoordelijk voor het programmamanagement in nauwe samenwerking met de directie, de afdeling HR en Communicatie en een extern bureau voor de On-line campagnes. Het succes was echter vooral gelegen in de tomeloze inzet van het zorgpersoneel.

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.