Herinrichten Assetmanagement 2013-2014

  • Opdrachtgever:
    Sodexo
  • Expertise:
    Organisatie op orde

  • Afgrond op:
    01-01-2004

De opdracht

Binnen de internationale Sodexo organisatie is een Assetmanagement Framework ontwikkeld. Dit framework vormt de basis voor de organisatie van activiteiten in Nederland/Benelux. Ondersteun de directeur als projectmanager in het realiseren van deze organisatieverandering in goed overleg met de andere organisatie onderdelen, klanten en de OR.

De achtergrond

Sodexo heeft de afgelopen jaren een mooie portefeuille opgebouwd met Asset Management activiteiten (onderhoud en beheer van gebouw gebonden installaties van klanten) Klanten zijn onder andere KLM, Unilever en NXP. De verschillende werkwijzen en standaarden van deze van de klanten overgenomen activiteiten moeten waar mogelijk worden geïntegreerd in een door Sodexo ontwikkelde werkwijze, waardoor de continuïteit, de kwaliteit en de klanttevredenheid kan worden geborgd.

De aanpak

Allereerst is er een ontwerp gemaakt voor de nieuw te vormen geïntegreerde organisatie, dit vormde de basis voor het project. Er is onderscheid gemaakt tussen het kenniscentrum, het uitvoeringsbedrijf en een projectenafdeling. Daarnaast is er een accountstructuur ingebed en koppelvlakken met andere organisatie onderdelen.

De realisatie

In goed overleg met de OR is een plaatsingsproces afgesproken en uitgevoerd. Alle medewerkers zijn herplaatst in een nieuwe functie. Veel aandacht is uitgegaan naar het planning & control aspect van deze herinrichting, de integratie mag uiteraard niet ten koste gaan van de accountability naar de individuele accounts.

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.