Permanente professionele ontwikkeling in de culturele en creatieve sector 2020 – 2025.

  • Opdrachtgever:
    Werktuig PPO
  • Expertise:
    Levenlang Ontwikkelen
  • Afgrond op:
    01-01-2004

De opdracht

Platform ACCT is een organisatie die de door de Sociaal Economische Raad geïnitieerde arbeidsmarktagenda binnen de culturele en creatieve sector aanjaagt. Een belangrijk onderdeel van deze agenda richt zich op het blijvend professionaliseren van werkenden, vooral na afronding van het vakonderwijs. Platform ACCT heeft samen met de sector een projectplan ontwikkeld om dit onderwerp een flinke impuls te geven; Programma Permanente professionele Ontwikkeling (PPO). Vervolgens heeft Boom & Bos de realisatie van dit Programma ter hand genomen, mede ondersteund door cofinanciering vanuit het ministerie van OCW.

De aanpak

In een sector waarin meer dan 60% van de werkenden als ZZP’er opereert werkt de klassieke polder oplossing met een O&O fonds, statuten, besturen etc. niet optimaal. We hebben gekozen voor een aanvrager gerichte en zeer laagdrempelige aanpak in combinatie met een on-line instrument; www.werktuigppo.nl. In de eerste zes maanden na lancering zijn er meer dan 5000 aanvragen ingediend.

De uitdaging

Het succesvol introduceren van een ontwikkel instrument is één ding, maar zorgen dat het een blijvende plek krijgt in de sector en ook blijvend gefinancierd wordt is van een andere orde. De komende jaren werken we samen met werkgevers en opdrachtgevers, werkenden en andere stakeholders aan deze duurzame inbedding binnen de sector.

Heeft u een soortgelijke vraagstuk?

Wij helpen u graag op weg.