Cases

Onze ervaringen in verschillende sectoren

2021-07-22T22:48:08+02:00

Werktuig PPO

Platform ACCT is een organisatie die de door de Sociaal Economische Raad geïnitieerde arbeidsmarktagenda binnen de culturele en creatieve sector aanjaagt. Een belangrijk onderdeel van deze agenda richt zich op het blijvend professionaliseren van werkenden, vooral na afronding van het vakonderwijs.

2021-09-22T18:22:42+02:00

Arbeidsmarkt Regio Rivierenland

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, veel diversiteit aan issues en uitdagingen. Eén van die uitdagingen betreft het communiceren met werkzoekenden en werkgevers die op zoek zijn naar personeel. WSP, UWV, Gemeente, vakbeweging spelen allemaal een rol, maar regie op communicatie met de belangrijkste stakeholders, te weten de zoekende werkgever en (potentiele) werknemer is vaak ver te zoeken. Boom & Bos ondersteunt Regio Rivierenland bij regie op heldere communicatie.

2021-07-22T22:55:27+02:00

Federatie Cultuur

Vanwege de bezuinigingen in de cultuursector trad er veel baanverlies op. De Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuursector heeft Boom & Bos gevraagd een programma op te zetten samen met een team van UWV: De servicepunten Kunst & Cultuur, waarbij professionals uit de sector ondersteuning kregen bij het vinden van nieuw werk met name door middel van opleidingen.

2021-07-25T07:04:10+02:00

Sodexo

Binnen de internationale Sodexo organisatie is een Assetmanagement Framework ontwikkeld. Dit framework vormt de basis voor de organisatie van activiteiten in Nederland/Benelux. Ondersteun de directeur als projectmanager in het realiseren van deze organisatieverandering in goed overleg met de andere organisatie onderdelen, klanten en de OR.