Visie

De arbeidsverhoudingen zijn veranderd. Loyaliteit in ruil voor zekerheid heeft plaatsgemaakt voor wederzijds consumentisme: de werkgever en werknemer benutten elkaar zolang het zo uitkomt. Dit vraagt veel van de werkgever en de werknemer. De scheidslijnen worden vager (opkomst ZZP’ers) en de momenten van bezinning en verandering nemen spectaculair toe.

Aanpak

Bij Boom & Bos zijn we wars van een instrumentele benadering. We vertrekken niet vanaf een vooraf bepaalde werkwijze maar vanuit de dialoog met de persoon. Op basis van dit gesprek wordt een programma op maat samengesteld.

Zelf aan de slag

Persoonlijke ontwikkeling is een kunstwerk. Dit kunstwerk kent maar één kunstenaar en dat ben je zelf. Wij bieden ervaren en seniore ondersteuning, we nemen het kunstwerk niet van je over.

Realiseren

We hebben een passie voor resultaat. Dit betekent dat we ondersteunen en stimuleren tot het afgesproken resultaat is bereikt. Niet korter, niet langer.

Zingeving

Ondertussen blijven werk, collega’s en de werkomgeving belangrijke factoren in het leven. Niet alleen materieel, maar ook als het gaat om zingeving en voldoening.

Kunstwerk

Je werkzame leven vormgeven –en die periode duurt voor de meesten van ons steeds langer– is een kunstwerk. Daarbij is soms onafhankelijke en deskundige ondersteuning gewenst.

Scherpe doelen

Vaak weet je wel waar het naartoe moet, maar hoe kom je daar? Boom & Bos helpt je je doelen scherp te krijgen en te realiseren

Relevante Cases

2021-07-22T22:48:08+02:00

Werktuig PPO

Platform ACCT is een organisatie die de door de Sociaal Economische Raad geïnitieerde arbeidsmarktagenda binnen de culturele en creatieve sector aanjaagt. Een belangrijk onderdeel van deze agenda richt zich op het blijvend professionaliseren van werkenden, vooral na afronding van het vakonderwijs.

2021-09-22T18:22:42+02:00

Arbeidsmarkt Regio Rivierenland

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, veel diversiteit aan issues en uitdagingen. Eén van die uitdagingen betreft het communiceren met werkzoekenden en werkgevers die op zoek zijn naar personeel. WSP, UWV, Gemeente, vakbeweging spelen allemaal een rol, maar regie op communicatie met de belangrijkste stakeholders, te weten de zoekende werkgever en (potentiele) werknemer is vaak ver te zoeken. Boom & Bos ondersteunt Regio Rivierenland bij regie op heldere communicatie.

2021-07-22T22:55:27+02:00

Federatie Cultuur

Vanwege de bezuinigingen in de cultuursector trad er veel baanverlies op. De Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuursector heeft Boom & Bos gevraagd een programma op te zetten samen met een team van UWV: De servicepunten Kunst & Cultuur, waarbij professionals uit de sector ondersteuning kregen bij het vinden van nieuw werk met name door middel van opleidingen.