Wie zijn wij?

Ruimte voor groei

Boom & Bos is opgericht in 2008. Boom & Bos is een platform voor professionals die zaken – in samenhang – voor elkaar willen krijgen. Een passie voor het realiseren van plannen en voornemens bindt ons.

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak, waarbij we de klant/eindgebruiker en de operationele lijnverantwoordelijke als referentiepunt nemen. Wij stellen teams samen van partners en medewerkers van Boom & Bos, het management en professionals van de opdrachtgever rond het doel dat we gaan realiseren. Oog voor de organisatiecultuur, zicht houden op de belangen, rekening houden met mogelijke weerstanden? Uiteraard. Maar vooral samen aan de slag en de voldoening smaken van het samen behaalde resultaat.

Boom & Bos kent een BV structuur, waarbij alle medewerkers in meer of mindere mate eigenaar zijn van het bedrijf. De beloning is afhankelijk van het gerealiseerde resultaat van de groep en de individuele bijdrage.
Boom & Bos kent nauwelijks vreemd vermogen, wij zijn -ook financieel- onafhankelijk, dat geeft ons de mogelijkheid om ons met onze passie bezig te houden; het samen met onze klanten realiseren van uitdagende en aansprekende projecten.

Het team

De mensen achter Boom & Bos

Pieter Paauw
Martin Verboom
Paul Nieuwenhuis
Warry van Gelder

Cases

2021-07-22T22:23:36+02:00

Koninklijke Luchtmacht

Begeleid de complexe transitie van de P&O organisatie naar haar nieuwe taak waarbij de bestaande talenten en competenties optimaal worden benut.

2021-07-22T22:55:27+02:00

Federatie Cultuur

Vanwege de bezuinigingen in de cultuursector trad er veel baanverlies op. De Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuursector heeft Boom & Bos gevraagd een programma op te zetten samen met een team van UWV: De servicepunten Kunst & Cultuur, waarbij professionals uit de sector ondersteuning kregen bij het vinden van nieuw werk met name door middel van opleidingen.

2021-07-25T07:04:10+02:00

Sodexo

Binnen de internationale Sodexo organisatie is een Assetmanagement Framework ontwikkeld. Dit framework vormt de basis voor de organisatie van activiteiten in Nederland/Benelux. Ondersteun de directeur als projectmanager in het realiseren van deze organisatieverandering in goed overleg met de andere organisatie onderdelen, klanten en de OR.