Wie zijn wij?

Ruimte voor groei

Boom & Bos is opgericht in 2008. Boom & Bos is een platform voor professionals die zaken – in samenhang – voor elkaar willen krijgen. Een passie voor het realiseren van plannen en voornemens bindt ons.

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak, waarbij we de klant/eindgebruiker en de operationele lijnverantwoordelijke als referentiepunt nemen. Wij stellen teams samen van partners en medewerkers van Boom & Bos, het management en professionals van de opdrachtgever rond het doel dat we gaan realiseren. Oog voor de organisatiecultuur, zicht houden op de belangen, rekening houden met mogelijke weerstanden? Uiteraard. Maar vooral samen aan de slag en de voldoening smaken van het samen behaalde resultaat.

Boom & Bos kent een BV structuur, waarbij alle medewerkers in meer of mindere mate eigenaar zijn van het bedrijf. De beloning is afhankelijk van het gerealiseerde resultaat van de groep en de individuele bijdrage.
Boom & Bos kent nauwelijks vreemd vermogen, wij zijn -ook financieel- onafhankelijk, dat geeft ons de mogelijkheid om ons met onze passie bezig te houden; het samen met onze klanten realiseren van uitdagende en aansprekende projecten.

Het team

De mensen achter Boom & Bos

Pieter Paauw
Martin Verboom
Paul Nieuwenhuis
Warry van Gelder

Cases

2021-07-22T22:48:08+02:00

Werktuig PPO

Platform ACCT is een organisatie die de door de Sociaal Economische Raad geïnitieerde arbeidsmarktagenda binnen de culturele en creatieve sector aanjaagt. Een belangrijk onderdeel van deze agenda richt zich op het blijvend professionaliseren van werkenden, vooral na afronding van het vakonderwijs.

2021-09-22T18:22:42+02:00

Arbeidsmarkt Regio Rivierenland

35 arbeidsmarktregio’s in Nederland, veel diversiteit aan issues en uitdagingen. Eén van die uitdagingen betreft het communiceren met werkzoekenden en werkgevers die op zoek zijn naar personeel. WSP, UWV, Gemeente, vakbeweging spelen allemaal een rol, maar regie op communicatie met de belangrijkste stakeholders, te weten de zoekende werkgever en (potentiele) werknemer is vaak ver te zoeken. Boom & Bos ondersteunt Regio Rivierenland bij regie op heldere communicatie.

2021-07-25T07:04:10+02:00

Sodexo

Binnen de internationale Sodexo organisatie is een Assetmanagement Framework ontwikkeld. Dit framework vormt de basis voor de organisatie van activiteiten in Nederland/Benelux. Ondersteun de directeur als projectmanager in het realiseren van deze organisatieverandering in goed overleg met de andere organisatie onderdelen, klanten en de OR.